Integritetspolicy

för personuppgifter hos Xtream Group AB och dess dotterbolag

Syfte

Syftet med Integritetspolicyn är att berätta hur dina personuppgifter hanteras av oss och vad vi använder dem till. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Tillämplig

Denna policy tillämpas på Xtream Group AB (559240-6796) och samtliga dess dotterbolag (hel eller delägda).

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är information som är möjlig att knyta till dig, till exempel ditt namn, adress, e- post och liknande. Vi eftersträvar alltid att inte fråga efter fler uppgifter än vi behöver.

Därför behandlar vi personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter för att vi ska kunna fullfölja våra förpliktelser mot dig, exempelvis om du söker ett jobb hos oss, skickar in en förfrågan kring en offert, vi utför ett uppdrag.

I vilka fall behandlas personuppgifter och vilken laglig grund finns för detta?

Vi behandlar personuppgifter antingen när vi har laglig grund för detta eller när ett samtycke har getts.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar bland annat följande information:

  • Namn och kontaktuppgifter (t.ex. adress, telefonnummer, e-postadress)
  • Köp och beställningshistorik
  • Uppgifter som du själv delgivit oss.

Dina rättigheter

I enlighet med GDPR ( EU:s dataskyddsförordning) så har du ett antal rättigheter avseende behandlingen av dina personuppgifter. Dessa går bland annat att läsa om på Datainspektionens hemsida. Klicka på länken för mer information.

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

Vi får tillgång till dina personuppgifter bland annat genom att:

  • Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, skickar en förfrågan om offert, eller på annat sätt tar kontakt med oss.
  • Uppgifter som vi får från offentliga register.

Hur länge sparas uppgifterna?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vi behöver för att uppfylla våra förpliktelser gentemot dig samt den tid som kan krävas för att vi ska uppfylla lagar och regler (till exempel bokföringslagen). Dessutom sparas endast personuppgifter i de fall som vi har laglig grund eller där ett samtycke uttryckligen har getts.

Hantering av dina personuppgifter

Vi arbetar för att hantera dina personuppgifter på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast personer som behöver dina personuppgifter för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vi lämnar endast ut dina uppgifter när det är nödvändigt för oss för att kunna fullfölja våra åtaganden eller efter att vi fått dit samtycke. Detta kan bland annat vara:

– när vi anlitar en under entreprenör för att hjälpa oss vid ett uppdrag.
– när vi har lagliga krav på oss fr ån t.ex. myndigheter.
– till fraktbolag som ska leverera en vara till dig.

Har du fler frågor?

Om du har ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss på info@xtream.se så återkommer vi till dig.