Om oss

Xtream Solution

Inom Xtream Solution jobbar vi med att stötta andra entreprenadföretag med sina projekt. Vid alla renoveringar, ombyggnationer, mm måste först det gamla tas bort eller en öppning måste göras för att komma åt. Efter att huvuduppgiften är slutförd ska det sedan återställas igen, en vägg ska sättas upp, ett hål ska fyllas igen, en gång ska läggas plattor på, mm.

Våra medarbetare i Xtream Solution är experter på att förbereda för och återställa efteråt vid installationer, ombyggnationer, renoveringar mm. Vår målsättning är att våra samarbetspartners och kollegor ska kunna fokusera på sina huvuduppgifter och inte behöva lägga tid på fel saker.

Det som skapar värde för våra kunder är när vi har förberett för dem innan installation och/eller när vi återställer efter deras installation. Är kunderna nöjda är vi nöjda!

Läs gärna under ”Att anlita oss” för mer information om våra tjänster.

Vår uppgift inom Xtream Solution är att hjälpa och stötta våra partners och kollegor så att det kan utföra sina uppgifter. Våra tjänster är uppskattade av våra kollegor eftersom vi gör mycket av det som de inte har som huvuduppgift att göra, förbereda, återställa, mm. 

Läs gärna mer under ”Att anlita oss” för att lära dig mer om våra tjänster.

Xtream solution är en del av

En slogan med dubbla innebörder

”Create Something, Xtream” betyder att vi vill ge förutsättningar för alla människor att skapa något genom hjälp från oss på Xtream.

”Create Something Xtream” betyder att vill skapa något xtreamt. Vad det betyder får tiden utvisa men tillsammans med våra medarbetare,  samarbetspartner och kunder har vi stor möjlighet att göra detta.

Så för oss är vår slogan helt naturlig!

xtream-group-om-oss
xtream-group-rivning-av-hus